Cánh Cửa

Truyện Ma Kinh Dị: Cánh Cửa

Mô tả truyện ma kinh dị Cánh Cửa

“Nếu bạn không phải là người có thần kinh thép, nếu bạn không biết khống chế nỗi sợ, thì xin đừng mở cuốn sách này”

Truyện tiểu thuyết Cánh Cửa này không phải là một câu chuyện trải phẳng mà là một mê cung kinh dị đa chiều. Khi được đưa vào mê cung, bạn không biết cánh cửa nào là cánh cửa nào, cho tới cái đích cuối cùng của mê cung ấy, bạn mới vỡ ra rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do và tiền đề của nó, không thứ gì là thừa thãi và xuất hiện vô tình. Số mệnh cũng hoạt động trên nguyên lý tương tự.

Đó chính là cách tác giả Chu Đức Đông xây dựng nên cốt truyện tác phẩm thuộc truyện trinh thámnày.Bạn có thể cho rằng trong thực tế, truyện ma quỷ hay những con người dối trá mới là những thứ thật đáng sợ. Câu chuyện này lại kể về một sinh vật sống: Anh ta giả dạng con người, nhưng hoàn toàn không phải yêu tinh, cũng không phải ma quỷ, vậy anh ta là gì?… Sự kinh dị ẩn mình sau những điều chưa rõ…

Danh Sách Chương
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 1
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 2
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 3
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 4
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 5
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 6
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 7
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 8
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 9
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 10
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 11
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 12
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 13
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 14
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 15
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 16
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 17
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 18
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 19
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 20
Cánh Cửa-Quyển 1.Chương 21
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 1
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 2
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 3
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 4
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 5
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 6
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 7
Cánh Cửa-Quyển 2.Chương 8
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 10
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 11
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 12
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 13
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 14
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 15
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 16
Cánh Cửa- Quyển .3 . Chương 1
Cánh Cửa- Quyển .3 . Chương 2
Cánh Cửa- Quyển .3 . Chương 3
Cánh Cửa- Quyển .3 . Chương 4
Cánh Cửa- Quyển .3 . Chương 5
Cánh Cửa- Quyển .2 . Chương 9