Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Truyện Ma Kinh Dị: Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Tóm tắt truyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm kể rằng khi trời chập tối,hai sinh viên đến nhà một vị giáo sư tâm lí học, mục đích là để thỉnh giáo về chuyện tâm lí sợ hãi của con người gì gì đó.
Giáo sư đồng ý kể cho bọn họ nghe ba câu truyện ma, nhưng với điều kiện là saukhi nghe xong, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, hoặc phát sinh vấn đề nào đó, tất cảđều không liên quan đến ông.

Bọn họ có đủ can đảm để nghe hết ba câu truyện như Thiên Huyền Địa Hoàng, đầykhủng hoảng ấy hay không?

Mà thần bí nhất chính là “câu chuyện thứ tư”, còn có thêm câu chuyện thứ tư nữaư?

Sau khi hai sinh viên nghe xong chuyện, sẽ xảy ra truyện không thể tưởng tượnggì?

Chuyện: U Minh Quái Đàm chính là câu chuyện kinh dị, tâm lí ám ảnh mà hiện tạitác giả Ninh Hàng Nhất cảm thấy vừa ý nhất. Những cái chết kinh hoàng thay nhauxuất hiện, ẩn phía sau là chân tướng khó lường, vô cùng hấp dẫn.

Danh Sách Chương
60. Q.3 – Chương 60: Ngoại truyện thứ hai: Bộ phim kinh dị.
61. Q.3 – Chương 61: Ngoại truyện 2 (tiếp)
62. Q.3 – Chương 62: Ngoại truyện 2 (tiếp)
63. Q.3 – Chương 63: Ngoại truyện 2 (tiếp)
64. Q.3 – Chương 64: Ngoại truyện 2 (tiếp)
Q.3 – Chương 59: Ngoại truyện 1(tiếp)
Q.3 – Chương 58: Ngoại truyện 1: Câu chuyện ác mộng.
Q.3 – Chương 57: Chương cuối
Q.3 – Chương 56: Chương 20
Q.3 – Chương 55: Chương 19
Q.3 – Chương 54: Chương 18
Q.3 – Chương 53: Chương 17
Q.3 – Chương 52: Chương 16
Q.3 – Chương 51: Chương 15
Q.3 – Chương 50: Chương 14
Q.3 – Chương 49: Chương 13
Q.3 – Chương 48: Chương 12
Q.3 – Chương 47: Chương 11
Q.3 – Chương 46: Chương 10
Q.3 – Chương 45: Chương 9
Q.3 – Chương 44: Chương 8
Q.3 – Chương 43: Chương 7
Q.3 – Chương 42: Chương 6
Q.3 – Chương 41: Chương 5
Q.3 – Chương 40: Chương 4
Q.3 – Chương 39: Chương 3
Q.3 – Chương 38: Chương 2
Q.3 – Chương 37: Chương 1
Q.2 – Chương 36: Chương 19
Q.2 – Chương 35: Chương 18
Q.2 – Chương 34: Chương 17
Q.2 – Chương 33: Chương 16
Q.2 – Chương 32: Chương 15
Q.2 – Chương 31: Chương 14
Q.2 – Chương 30: Chương 13
Q.2 – Chương 29: Chương 12
Q.2 – Chương 28: Chương 11
Q.2 – Chương 27: Chương 10
Q.2 – Chương 26: Chương 9
Q.2 – Chương 25: Chương 8
Q.2 – Chương 24: Chương 7
Q.2 – Chương 23: Chương 6
Q.2 – Chương 22: Chương 5
Q.2 – Chương 21: Chương 4
Q.2 – Chương 20: Chương 3:
Q.2 – Chương 19: Chương 2:
Q.2 – Chương 18: Chương 1:
Q.1 – Chương 17: Chương 15
Q.1 – Chương 16: Chương 14:
Q.1 – Chương 15: Chương 13:
Q.1 – Chương 14: Chương 12:
Q.1 – Chương 13: Chương 11:
Q.1 – Chương 12: Chương 10:
Q.1 – Chương 11: Chương 9:
Q.1 – Chương 10: Chương 8:
Q.1 – Chương 9: Chương 7
Q.1 – Chương 8: Chương 6
Q.1 – Chương 7: Chương 5
Q.1 – Chương 6: Chương 4
Q.1 – Chương 5: Chương 3
Q.1 – Chương 4: Chương 2.2:
Q.1 – Chương 3: Chương 2.1
Q.1 – Chương 2: Chương 1
Q.1 – Chương 1: Câu chuyện đầu tiên: Chuyện ngày 13 tháng 7
Tác Giả: