Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Truyện Ma Kinh Dị: Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển nói về “Liên hoa lâu vân cát tường” là một y quán. Chủ nhân của nó họ Lý tên Liên hoa, được xưng tụng là thần y. Nhưng sự thật hắn chẳng biết tí y thuật nào, ngược lại, lại vô cùng thích xía vào các vụ án kỳ lại khắp giang hồ. Chùa Phổ Độ trên núi Thanh Nguyên ở Phật Châu có một mật đạo nối liền với Bách Xuyên Viện, trong mật đạo bỗng xuất hiện một xác chết cháy bị lột da; những cái chết ly kỳ của người trong Mã gia bảo, sát nhân lại là một cánh tay cụt; ông chủ Kim Mãn Đường trong giang hồ bị kinh sợ mà chết; bảo vật hiếm có “Bạc Lam nhân thủ” được cất giấu trong sơn trang không cánh mà bay…

Rốt cuộc là ma quỷ làm loạn hay là lòng người khó lường?

Người nào có thể tháo gỡ biết bao nhiêu bí mật đen tối cất giấu trong giang hồ đây?

“Thần y” không biết y thuật Lý Liên Hoa sẽ làm sáng tỏ chuyện này thế nào?

Cùng đọc truyện online để hiểu rõ hơn về thể loại trinh thám kinh dị nhé.

Danh Sách Chương
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 1
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 2
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 3
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 4
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 5
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 6
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 7
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 9
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 10
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 11
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 12
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 13
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 14
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 15
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 16
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 17
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 18
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 19
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 20
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 21
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 22
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 23
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 24
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 25
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 26
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 27
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 28
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 29
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 30
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 31
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 32
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 33
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 34
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 35
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 37
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 38
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển-Chương 39
Tác Giả: