Lớp Học Kinh Dị

Truyện Ma Kinh Dị: Lớp Học Kinh Dị

Tóm tắt truyện ma kinh dị: Lớp Học Kinh Dị

Xin chào, đây là bộ truyện ma lần đầu mình viết nên cũng sẽ không được hay cho lắm, đúng như tên truyện thì câu truyện này nói về một lớp học 12-8 luôn bị khinh thường, nhưng 1 ngày xuất hiện 1 con ma, và con ma đó làm thay đổi cái lớp này. Từ 1 lớp luôn tự ti thành tự tin. Xấu hổ thành hãnh diện. Học dở thành học giỏi. Nhưng để có được điều đó, lớp 12-8 phải bán linh hồn cho nó để đạt được mục đích của mình. Dù gì thì các bạn đọc sẽ hiểu nha.

p/s: có nhiều tình tiết hơi ảo tưởng, vô lí, cũng có thể là hơi hư cấu, nhưng mà mình thêm vào để truyện thêm hay.

Trong truyện Lớp Học Kinh Dị có mấy cảnh chết chóc, vì thuộc dạng truyện teen lẫn truyện ma nên các bạn lưu ý khi đọc nha.

Danh Sách Chương
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 1
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 2
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 3
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 4
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 5
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 6
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 7
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 8
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 9
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 10
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 11
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 12
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 13
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 14
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 15
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 16
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 17
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 18
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 19
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 20
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 21
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 22
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 23
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 24
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 25
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 26
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 27
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 28
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 29
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 30
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 31
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 32
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 33
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 34
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 35
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 36
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 37
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 38
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 39
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 40
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 41
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 42
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 43
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 44
Lớp Học Kinh Dị – full-Chương 45
Tác Giả: