Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Truyện Ma Kinh Dị: Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Tóm tắt truyện ma kinh dị: Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Truyện Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi của tác giả Sanh Lạc Lạc là mộ truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình mạt thế, zombie, dị năng, HE.

Nhặt được một Zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có ngay loại ấy.
Lúc nguy hiểm thì cô nói : “Anh lên trước, tôi bọc hậu!”
Lui về sau thì cô nói: “anh đánh, tôi che!”
Khi chiến đấu, cô ra hiệu: “Tôi không được tôi đánh không nổi! Tôi áp sát!”

Từ khóa:

Danh Sách Chương
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 20: Đừng Rời Khỏi Tôi
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 19: Loại Sở Thích Này
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 18: Muốn Ngạt Chết Tôi.
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 17: Ba Nam Hai Nữ
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 16: Lấy Máu
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 15: Tìm Thấy Nam Ca
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 14: Nam Ca Mất Tích
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 13: Thủy Triều Zombie Đột Kích
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 12: Tiếp Cận Zombie Thủ Lĩnh
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 11: Tôi Là Nam Ca
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 10: Mệnh Lệnh Của Lệ Sâm
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 9: Không Thể Thả
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 8: Cô Đi Theo Tôi
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 7: Bạn Gái Của Tôi
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 6: Đệm Thịt Zombie
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 5: Bị Anh Kéo Đi
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 4: Bị Đạp Xuống Sông
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 3: Bị Zombie Đuổi Giết
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 2: Bị Biến Thành Zombie
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Chương 1: Mạt Thế Đến Rồi!
Tác Giả: